Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการให้บริการประชาชน (20 ก.พ. 2563)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็... (27 ม.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนิ... (01 ต.ค. 2562)  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-รอบที่-๑ (20 ธ.ค. 2561)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่แถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ 2561 (รอบเดือนตุล... (18 ธ.ค. 2561)
แผนป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) (20 พ.ย. 2561)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (10 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (04 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน) (30 พ.ค. 2561)
เเผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศติดตามและประเมินผลเเผนประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (28 เม.ย. 2560)
กองช่าง (10 พ.ย. 2559)
กองสวัสดิการสังคม (10 พ.ย. 2559)
Responsive image
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (15 มี.ค. 2563)  

โครงการศึกษาดูงานด้านสิ่ง... (05 มี.ค. 2563)  

โครงการส่งเสริม/สนับสนุนก... (05 มี.ค. 2563)  

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติกา... (17 ก.พ. 2563)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (14 ก.พ. 2563)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (07 ก.พ. 2563)

มหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำ... (20 ธ.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์... (01 ธ.ค. 2562)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (28 พ.ย. 2562)

นำเสนอผลงานประกอบการพิจาร... (26 พ.ย. 2562)

โครงการป้องกันปัญหาความรุ... (25 พ.ย. 2562)

กองทุนธนาคารขยะ ตำบลเวียง... (04 พ.ย. 2562)

โครงการสร้างความสามัคคีปร... (21 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำห... (06 ก.ย. 2562)

คณะกรรมการออกติดตามและประ... (04 ก.ย. 2562)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (30 ส.ค. 2562)

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธ... (23 ส.ค. 2562)

ร่วมพิธีรำบวงสรวง 154 ปี ... (22 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมการใช้จักร... (21 ส.ค. 2562)

อบต.เวียงสะอาด ส่งขยะอันต... (07 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณ... (18 มี.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงก... (16 มี.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงก... (16 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาช... (12 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาช... (12 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ(กองช่าง) เพื่อใ... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดไม่... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดไม่... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรถปรับอากา... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดไม่... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563ตามแบบ สขร.1 (28 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งลงโปรแกรมwindowsรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งลงโปรแกรมwindowsรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐... (20 ก.พ. 2563)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดที่น... (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม DLTVIPM UP ... (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๕ รายการ เพ... (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตลับหมึก ๘๕ A) จำนวน ๑ รายการ (กองสวัส... (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประเภท สายดับเพลิง (สำนักปลั... (14 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช... (13 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th


Line