Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่แถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ธ.ค. 2561)  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ 2561 (รอบเดือนตุล... (18 ธ.ค. 2561)  
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (04 ต.ค. 2561)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน) (30 พ.ค. 2561)
เเผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศติดตามและประเมินผลเเผนประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (28 เม.ย. 2560)
กองช่าง (10 พ.ย. 2559)
กองสวัสดิการสังคม (10 พ.ย. 2559)
กองคลัง (10 พ.ย. 2559)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (10 พ.ย. 2559)
(10 พ.ย. 2559)
สำนักปลัด (10 พ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (23 มิ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (23 มิ.ย. 2559)
คู่มือบริการประชาชน (29 ก.พ. 2559)
โครงการวันเด็กไทย หัวใจอาเซียน ประจำปี 2559 (12 ม.ค. 2559)
งาน OTOP อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 14 (28 ธ.ค. 2558)
Responsive image
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 เมษายน

งานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562... (01 มิ.ย. 2562)  

(14 พ.ค. 2562)  

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบสา... (08 พ.ค. 2562)  

ประชุมปรึกษาหารือการจัดงา... (07 พ.ค. 2562)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณ... (04 เม.ย. 2562)

นายกสุนีรัตน์ ทุมมาลา นาย... (02 เม.ย. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (30 มี.ค. 2562)

พนักงาน อบต.เวียงสะอาดออก... (27 มี.ค. 2562)

มอบเงินจากกองทุนฌาปนกิจขย... (18 มี.ค. 2562)

พนักงาน อบต.เวียงสะอาด ออ... (14 มี.ค. 2562)

โครงการอบมรมและศึกษาดูงาน... (26 ก.พ. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (25 ม.ค. 2562)

อบต.เวียงสะอาด ออกรับซื้... (24 ม.ค. 2562)

ประชุมระเบียบกองทุนฌาปนกิ... (15 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (13 ธ.ค. 2561)

กองทุนขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพ... (26 ก.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (25 ก.ย. 2561)

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ... (29 ส.ค. 2561)

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธ... (09 ส.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เร... (08 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวี... (31 พ.ค. 2562)  
ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.1โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง... (31 พ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาลงโปรแกรมเสริม windows (รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๑) เค... (29 พ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ เพื่อ... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย ด้วยผ้าไวนิล ป้ายคำขวัญ ป้ายรณรงค... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งรถส้มตำลีลา และจัดขบวนเพื่อเข้าร... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดขบวนฟ้อนรำ,ธิดาบั้งไฟ,คนถือป้าย พร้อมแต่ง... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดขบวนรถวิถีอีสานพอเพียง เพ... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดขบวนรถผาแดง นางไอ่ เพื่อเ... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดขบวนรถเอ้บั้งไฟสวยงาม เพื่อเข้าร่วมงานประ... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดขบวนรถเทิดไท้องค์ราชัน เพ... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดรถบรรยายตำนานบุญบั้งไฟ พร... (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งโปรแกรม windows เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ปฏิบัติงานส... (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ปริมาณ... (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อช... (10 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายด้วยผ้าไวนิล ตามโครงการบริหารจัดการ... (08 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะเปียก (ถังหมักขยะอินทร์) ต... (08 พ.ค. 2562)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ตามแบบ สขร.1 (07 พ.ค. 2562)
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต... (01 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th


Line