Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-รอบที่-๑ (20 ธ.ค. 2561)  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่แถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ 2561 (รอบเดือนตุล... (18 ธ.ค. 2561)
แผนป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) (20 พ.ย. 2561)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (10 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (04 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน) (30 พ.ค. 2561)
เเผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศติดตามและประเมินผลเเผนประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (28 เม.ย. 2560)
กองช่าง (10 พ.ย. 2559)
กองสวัสดิการสังคม (10 พ.ย. 2559)
กองคลัง (10 พ.ย. 2559)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (10 พ.ย. 2559)
(10 พ.ย. 2559)
Responsive image
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 เมษายน

งานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562... (01 มิ.ย. 2562)  

(14 พ.ค. 2562)  

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบสา... (08 พ.ค. 2562)  

ประชุมปรึกษาหารือการจัดงา... (07 พ.ค. 2562)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณ... (04 เม.ย. 2562)

นายกสุนีรัตน์ ทุมมาลา นาย... (02 เม.ย. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (30 มี.ค. 2562)

พนักงาน อบต.เวียงสะอาดออก... (27 มี.ค. 2562)

มอบเงินจากกองทุนฌาปนกิจขย... (18 มี.ค. 2562)

พนักงาน อบต.เวียงสะอาด ออ... (14 มี.ค. 2562)

โครงการอบมรมและศึกษาดูงาน... (26 ก.พ. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (25 ม.ค. 2562)

อบต.เวียงสะอาด ออกรับซื้... (24 ม.ค. 2562)

ประชุมระเบียบกองทุนฌาปนกิ... (15 ม.ค. 2562)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (13 ธ.ค. 2561)

กองทุนขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพ... (26 ก.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (25 ก.ย. 2561)

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ... (29 ส.ค. 2561)

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธ... (09 ส.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เร... (08 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ?หมู่... (23 ส.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากปู่ตา?ไปวั... (22 ส.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทา... (22 ส.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้านค้าชุ... (22 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อต้นกล้าพันธุ์ไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธารณ... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) ประเภท หมึกชนิดเต... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตามแบบ สขร.1 (09 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารื้อถอนอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเ... (05 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลเวียงสะอาด อำ... (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ กองช่าง เพื่อใช... (18 ก.ค. 2562)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ตามแบบ สขร.1 (05 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใ... (03 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการเนื่อ... (03 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง)เพื่อใช... (03 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงก... (03 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค... (03 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อน้ำดื่มถัง ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร ประจำเดือน กรกฎาคม ... (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ป... (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้... (20 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th


Line