Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการให้บริการประชาชน (20 ก.พ. 2563)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็... (27 ม.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนิ... (01 ต.ค. 2562)  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-รอบที่-๑ (20 ธ.ค. 2561)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (20 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่แถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ 2561 (รอบเดือนตุล... (18 ธ.ค. 2561)
แผนป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) (20 พ.ย. 2561)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (10 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (04 ต.ค. 2561)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน) (30 พ.ค. 2561)
เเผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศติดตามและประเมินผลเเผนประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (28 เม.ย. 2560)
กองช่าง (10 พ.ย. 2559)
กองสวัสดิการสังคม (10 พ.ย. 2559)
Responsive image
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม

โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติกา... (17 ก.พ. 2563)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (14 ก.พ. 2563)  

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (07 ก.พ. 2563)  

มหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำ... (20 ธ.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์... (01 ธ.ค. 2562)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (28 พ.ย. 2562)

นำเสนอผลงานประกอบการพิจาร... (26 พ.ย. 2562)

โครงการป้องกันปัญหาความรุ... (25 พ.ย. 2562)

กองทุนธนาคารขยะ ตำบลเวียง... (04 พ.ย. 2562)

โครงการสร้างความสามัคคีปร... (21 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำห... (06 ก.ย. 2562)

คณะกรรมการออกติดตามและประ... (04 ก.ย. 2562)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (30 ส.ค. 2562)

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธ... (23 ส.ค. 2562)

ร่วมพิธีรำบวงสรวง 154 ปี ... (22 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมการใช้จักร... (21 ส.ค. 2562)

อบต.เวียงสะอาด ส่งขยะอันต... (07 ส.ค. 2562)

อบต.เวียงสะอาด ออกบริการจ... (27 มิ.ย. 2562)

อบต.เวียงสะอาด ได้จัดโครง... (25 มิ.ย. 2562)

ร่วมประชุมเพื่อวางแผนแก้ไ... (21 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดที่น... (20 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม DLTVIPM UP ... (18 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๕ รายการ เพ... (18 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตลับหมึก ๘๕ A) จำนวน ๑ รายการ (กองสวัส... (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประเภท สายดับเพลิง (สำนักปลั... (14 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช... (13 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช... (13 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ... (11 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ... (11 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออ... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ตามแบบ สขร.1 (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ซ่อมชุดดึงกระดาษปร... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง)เพื่อใช... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล จำนวน ๗ รายการ ตามโครง... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อชุดกีฬา(เสื้อและกางเกง) สำหรับนักกีฬา ตามโครงการ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนาม รวมทั้งพิธีเปิด-ปิดพ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าจอเครื่องโน้ตบุ๊ค(เปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊คสลิม ๑... (22 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC)น้ำ จำนวน ๑๓ ตัน เ... (21 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด (กองช่าง) เพื่... (20 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน (บุนวม ม... (20 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th


Line