Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (28 เม.ย. 2560)  
กองช่าง (10 พ.ย. 2559)  
กองสวัสดิการสังคม (10 พ.ย. 2559)  
กองคลัง (10 พ.ย. 2559)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (10 พ.ย. 2559)
(10 พ.ย. 2559)
สำนักปลัด (10 พ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (23 มิ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (23 มิ.ย. 2559)
คู่มือบริการประชาชน (29 ก.พ. 2559)
โครงการวันเด็กไทย หัวใจอาเซียน ประจำปี 2559 (12 ม.ค. 2559)
งาน OTOP อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 14 (28 ธ.ค. 2558)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2559 (04 พ.ย. 2558)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2559 (25 ก.ย. 2558)
ประกาศใช้แผนสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ ๑... (07 ก.ค. 2558)
ขอเชิญเที่ยงงานเวียงสะอาดแตงโมหวานตำนานพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 3 (09 ม.ค. 2558)
โครงการจัดหาผ้าห่ม เพื่อช่วเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558 (08 ม.ค. 2558)
ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (25 พ.ย. 2557)
ประกาศผลการปฏิบัติงาน อบต.เวียงสะอาด ประจำปี ๒๕๕๗ (25 พ.ย. 2557)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ (25 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานประเพณีบุญบั้งไฟ (20 พ.ค. 2560)  

กิจกรรมหน้าเสาธง (16 พ.ค. 2560)  

พิธีมอบถุงยังชีพผู้ประสบว... (05 พ.ค. 2560)  

รดน้ำดำหัว (12 เม.ย. 2560)

กิจกรรม 124 ปี พยัคฆ์ร... (08 เม.ย. 2560)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (15 มี.ค. 2560)

โครงการบริหารจัดการขยะมูล... (28 ก.พ. 2560)

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำห... (01 ก.พ. 2560)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบ... (16 ม.ค. 2560)

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบ... (30 พ.ย. 2559)

โครงการวันเด็กไทย หัวใจอ... (12 ม.ค. 2559)

งาน OTOP อำเภอพยัคฆภูมิพิ... (28 ธ.ค. 2558)

ขอเชิญเที่ยงงานเวียงสะอาด... (09 ม.ค. 2558)

โครงการ ๑ อำเภอ ๖๑ ฝาย (... (08 ม.ค. 2558)

เวียงสะอาดแตงโมหวานตำนานพ... (28 ก.พ. 2557)

งานวันเด็กประจำปี 2556 (05 เม.ย. 2556)

โครงการยุติความรุนแรงต่อเ... (21 ธ.ค. 2555)

กิจกรรมวันเอดส์โลก (17 ธ.ค. 2555)

งาน OTOP ประจำปี 2555 (17 ธ.ค. 2555)

ปฏิบัติธรรม (12 ก.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่... (30 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่... (29 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่... (29 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยร... (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการปร... (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่... (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยร... (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยร... (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการปร... (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยร... (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด... (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กท... (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอการการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยร... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางมิใช่งานก่อสร้... (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มาซื้อแบบเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล... (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มาซื้อแบบเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล... (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอการประมูลราคา ตามเอกส... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กท... (10 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4370-6183  โทรสาร : 0-4370-6183  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th