Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (28 เม.ย. 2560)  
กองช่าง (10 พ.ย. 2559)  
กองสวัสดิการสังคม (10 พ.ย. 2559)  
กองคลัง (10 พ.ย. 2559)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (10 พ.ย. 2559)
(10 พ.ย. 2559)
สำนักปลัด (10 พ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (23 มิ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (23 มิ.ย. 2559)
คู่มือบริการประชาชน (29 ก.พ. 2559)
โครงการวันเด็กไทย หัวใจอาเซียน ประจำปี 2559 (12 ม.ค. 2559)
งาน OTOP อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 14 (28 ธ.ค. 2558)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2559 (04 พ.ย. 2558)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2559 (25 ก.ย. 2558)
ประกาศใช้แผนสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ ๑... (07 ก.ค. 2558)
ขอเชิญเที่ยงงานเวียงสะอาดแตงโมหวานตำนานพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 3 (09 ม.ค. 2558)
โครงการจัดหาผ้าห่ม เพื่อช่วเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2558 (08 ม.ค. 2558)
ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (25 พ.ย. 2557)
ประกาศผลการปฏิบัติงาน อบต.เวียงสะอาด ประจำปี ๒๕๕๗ (25 พ.ย. 2557)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ (25 พ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานประเพณีบุญบั้งไฟ (20 พ.ค. 2560)  

กิจกรรมหน้าเสาธง (16 พ.ค. 2560)  

พิธีมอบถุงยังชีพผู้ประสบว... (05 พ.ค. 2560)  

รดน้ำดำหัว (12 เม.ย. 2560)

กิจกรรม 124 ปี พยัคฆ์ร... (08 เม.ย. 2560)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (15 มี.ค. 2560)

โครงการบริหารจัดการขยะมูล... (28 ก.พ. 2560)

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำห... (01 ก.พ. 2560)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบ... (16 ม.ค. 2560)

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบ... (30 พ.ย. 2559)

โครงการวันเด็กไทย หัวใจอ... (12 ม.ค. 2559)

งาน OTOP อำเภอพยัคฆภูมิพิ... (28 ธ.ค. 2558)

ขอเชิญเที่ยงงานเวียงสะอาด... (09 ม.ค. 2558)

โครงการ ๑ อำเภอ ๖๑ ฝาย (... (08 ม.ค. 2558)

เวียงสะอาดแตงโมหวานตำนานพ... (28 ก.พ. 2557)

งานวันเด็กประจำปี 2556 (05 เม.ย. 2556)

โครงการยุติความรุนแรงต่อเ... (21 ธ.ค. 2555)

กิจกรรมวันเอดส์โลก (17 ธ.ค. 2555)

งาน OTOP ประจำปี 2555 (17 ธ.ค. 2555)

ปฏิบัติธรรม (12 ก.ย. 2555)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๒ หลัง(กองสวัสดิการ สังคม) (15 ก.พ. 2561)  
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๒๓ ราย การ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (14 ก.พ. 2561)  
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่ว ยปฏิบัติหน้าที่ทำ... (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ สำห รับกองช่าง เพื่อใช... (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด ็กเล็กวัดสว่า... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านขี้เหล็ก ... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต. เวียงสะอาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โคร... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PA C) จำนวน ๑๓ ตัน ... (15 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอ มพิวเตอร์สำหรับ... (15 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)... (15 ม.ค. 2561)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางในการซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื... (15 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(รถดับเพลิง) ทะเบี... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบีย น กค ๖๙๕ มหาสารคาม... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายกา ร เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้... (09 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่อ งพิมพ์(ปริ้นเต... (09 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่อง คอมพิวเตอร์ ส... (09 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) (09 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องค อมพิวเตอร์โน้ตบุ... (09 ม.ค. 2561)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่... (30 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4370-6183  โทรสาร : 0-4370-6183  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th