Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่แถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ธ.ค. 2561)  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ 2561 (รอบเดือนตุล... (18 ธ.ค. 2561)  
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (04 ต.ค. 2561)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน) (30 พ.ค. 2561)
เเผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศติดตามและประเมินผลเเผนประจำปีงบประมาณ 2560 (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน (28 เม.ย. 2560)
กองช่าง (10 พ.ย. 2559)
กองสวัสดิการสังคม (10 พ.ย. 2559)
กองคลัง (10 พ.ย. 2559)
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (10 พ.ย. 2559)
(10 พ.ย. 2559)
สำนักปลัด (10 พ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (23 มิ.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (23 มิ.ย. 2559)
คู่มือบริการประชาชน (29 ก.พ. 2559)
โครงการวันเด็กไทย หัวใจอาเซียน ประจำปี 2559 (12 ม.ค. 2559)
งาน OTOP อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 14 (28 ธ.ค. 2558)
Responsive image
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 เมษายน

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (25 ม.ค. 2562)  

อบต.เวียงสะอาด ออกรับซื้... (24 ม.ค. 2562)  

ประชุมระเบียบกองทุนฌาปนกิ... (15 ม.ค. 2562)  

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (13 ธ.ค. 2561)

กองทุนขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพ... (26 ก.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (25 ก.ย. 2561)

โครงการบริหารจัดการขยะแบบ... (29 ส.ค. 2561)

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธ... (09 ส.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เร... (08 ส.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เร... (27 มิ.ย. 2561)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ... (23 มี.ค. 2561)

อบต.เวียงสะอาด ทำพิธีรับม... (19 ธ.ค. 2560)

อบต.เวียงสะอาด ออกถวายน้ำ... (21 ก.ย. 2560)

โครงการให้ความรู้การดูแลผ... (19 ก.ย. 2560)

อบต. เวียงสะอาด ออกรับซื้... (14 ก.ย. 2560)

งานทอดเทียนโฮม อบต. เวียง... (13 ก.ย. 2560)

พนักงานข้าราชการ อบต.เวีย... (17 ส.ค. 2560)

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก... (15 ส.ค. 2560)

อบต.เวียงสะอาดร่วมพิธีวั... (12 ส.ค. 2560)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานต... (02 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊... (14 ก.พ. 2562)  
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ตามแบบ สขร.1 (07 ก.พ. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็... (22 ม.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็... (22 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๙๕ มหาสารคาม ... (21 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล จำนวน ๗ รายการ ตามโ... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา(เสื้อและกางเกง) สำหรับนักกีฬา ตามโครง... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนาม รวมทั้งพิธีเปิด-ปิดพ... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจรา จรพาราแอสฟัลต์คอนก... (14 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิ... (09 ม.ค. 2562)
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ... (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๒๑ รายการ เพื... (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกร... (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายด้วยผ้าไวนิล พร้อมโครงไม้ จำนวน ๓ ร... (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ป้ายพระบ... (25 ธ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๑๑ แรงม้า... (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.01 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่... (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านหน... (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.100 - 02... (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.100 ... (19 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th


Line