Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ธ.ค. 2561 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ 2561 (รอบเดือนตุลาคม)
18 ธ.ค. 2561 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่แถลงต่อสภา ประจำปีงบประมาณ 2561
04 ต.ค. 2561 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
10 ก.ย. 2561 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 พ.ค. 2561 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน)
23 ก.พ. 2561 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด เเผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
22 ก.พ. 2561 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
31 ต.ค. 2560 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศติดตามและประเมินผลเเผนประจำปีงบประมาณ 2560
28 เม.ย. 2560 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน
10 พ.ย. 2559 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th