Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ส.ค. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น
09 ก.ค. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด
01 ก.ค. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน) พ.ศ.2563
01 ก.ค. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน นำ สุนัข-แมว มาทำหมัน
01 ก.ค. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด เผยแพร่การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด_บทความเสียงตามสาย และสื่อ Inforaphic มิ.ย.63
11 มิ.ย. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
01 มิ.ย. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด
01 มิ.ย. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด
13 พ.ค. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
20 ก.พ. 2563 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด คู่มือการให้บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th