Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ธ.ค. 2561
ถึง
21 ธ.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๐๐ - ๐๔ สายบ้านดงเหม่า - บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
13 ธ.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๐๐ - ๐๔ สายบ้านดงเหม่า - บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธ.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ตามแบบ สขร.1
27 พ.ย. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนแคน หมู่ที่ ๙ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖ จุด พร
26 พ.ย. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย หมู่ที่ ๑,๖,๘ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งานซ่อมแซมผิวทาง คสล. เป็นจุดๆ โดยมีพื้นที่ซ่อมแซมรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่บ้านที่ชำรุด (กองช่าง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายด้วยผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์ ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๓๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2561
ถึง
26 พ.ย. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่่ชำรุด ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2561
05 พ.ย. 2561
ถึง
31 ธ.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับเกรดถนนภายในเขตพื้นที่ อบต.เวียงสะอาด (ถนนดิน,ถนนลูกรัง,ถนนหินคลุก จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๒๑ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโค รงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4370-6183  โทรสาร : 0-4370-6183  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th