Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 เม.ย. 2562
ถึง
31 พ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุป้องกันโรคไข้เลือดออก (ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๒๐ ถัง และ น้ำยาฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุง จำนวน ๘๓ ขวด) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเวียงสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เม.ย. 2562
ถึง
31 พ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ตามแบบ สขร.1
03 เม.ย. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาลงโปรแกรมเสริมพร้อมตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เม.ย. 2562
ถึง
31 พ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2562
ถึง
31 พ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายด้วยผ้าไวนิล ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๘๙๙๘ มหาสารคาม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน ๙๑๒ ขวด/โด้ส และวัสดุ(เข็มไซริ่ง,ป้ายห้อยคอสำหรับสัตว์,ป้ายเหลืองฉลาก) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ตามแบบ สขร.)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th