Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.พ. 2561
ถึง
31 มี.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๒ หลัง(กองสวัสดิการ สังคม)
14 ก.พ. 2561
ถึง
31 มี.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ( สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2561
ถึง
31 มี.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน ๒๓ ราย การ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
31 ม.ค. 2561
ถึง
31 ม.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่ว ยปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด สำนักงานอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด และการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
26 ม.ค. 2561
ถึง
26 ม.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ สำห รับกองช่าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานในกองช่าง
17 ม.ค. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต. เวียงสะอาด เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก (ซ่อมหลังคา) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านขี้เหล็ก ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังห
17 ม.ค. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านขี้เหล็ก (ซ่อมหลังคา) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านขี้เหล็ก ตำบลเวียงสะอาด
17 ม.ค. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด ็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ (ก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตร.ม. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
15 ม.ค. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางในการซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) จำนวน 13 ตัน เพื่อใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
15 ม.ค. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A๓ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4370-6183  โทรสาร : 0-4370-6183  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th