Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ตามแบบ สขร.1
29 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ ส่งเด็กเล็ก สำหรับ ศพด. ตำบลเวียงสะอาด ๒ (บ้านโนนแคน) จำนวน ๑ คัน(คันที่ ๒) ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็กใต้ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ หน้าบ้านกำนัน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑ เส้นบ้านโคกสะอาด ไป วัดป่าหนองหญ้าหวาย ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาสดิ์ หมู่ที่ ๑๔ โรงสี ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑๙ หนองกกน้อย - โคกสะอาด ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุ ( ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากร้านค้าชุมชน ถึง สี่แยกบ้านเลขา ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th