Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อบต
18 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตลับหมึก ๘๕ A) จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม)เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม DLTVIPM UP HD๒จำนวน ๑กล่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด๑(ขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประเภท สายดับเพลิง (สำนักปลัด) ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๘๙๙๕ มหาสารคาม (ทดแทนสายเดิมที่ชำรุด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ ติดตั้ง ณ หมู่ที่ ๕ บ้านดงยางน้อย ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ ติดตั้ง ณ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าหวาย ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ตามแบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th