Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2562
ถึง
04 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมเก็บอุปกรณ์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๒,๑๑,๑๘ (ก่อสร้างบ้านขี้เหล็กใต้) ตำบลเวียงสะอาด ( โรงสูบน้ำ ขนาด ๓x๔.๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ) พร้อมป้า
15 ต.ค. 2562
ถึง
24 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง
04 ต.ค. 2562
ถึง
09 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด แบบคอนกรีตเสริม ๒ ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding))
30 ก.ย. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ในชุมชนตำบลเวียงสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน เริ่มบริการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
30 ก.ย. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงานอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด และการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เดือน โดยกำหนด
30 ก.ย. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ ส่งเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงสะอาด 1 (บ้านขี้เหล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ก
30 ก.ย. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ ส่งเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงสะอาด 2 (บ้านโนนแคน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 คัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
27 ก.ย. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนา
27 ก.ย. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับเด็กปฐมวัย (อาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th