Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 พ.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศราคากลาง ตามแบบ บก.1โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง
31 พ.ค. 2562
ถึง
12 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ค. 2562
ถึง
30 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2562
ถึง
30 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาลงโปรแกรมเสริม windows (รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2562
ถึง
30 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย ด้วยผ้าไวนิล ป้ายคำขวัญ ป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ขบวนต่างๆ จำนวน ๒๕ ผืน เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดขบวนรถเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดรถบรรยายตำนานบุญบั้งไฟ พร้อมผู้บรรยายตำนานฯเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๖๕๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2562
ถึง
30 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดขบวนรถเอ้บั้งไฟสวยงาม เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2562
ถึง
30 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดขบวนรถผาแดง นางไอ่ เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2562
ถึง
30 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่ง และจัดขบวนรถวิถีอีสานพอเพียง เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th