Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ม.ค. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางในการซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) จำนวน 13 ตัน เพื่อใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
30 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ช่วงถนนบ้านสาวเอ้-บ้านโนนแคน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร เลขที่ E05/2560
29 ธ.ค. 2560
ถึง
20 เม.ย. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7,14 บ้านโนนยาง,โนนสวาสดิ์ เลขที่ E03/2560
29 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,17 บ้านโคกสะอาด,บ้านดงน้ำกิน เลขที่ E04/2560
27 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านสาวเอ้ เลขที่ E02/2560
27 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ช่วงถนนบ้านสาวเอ้-บ้านโนนแคน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,
27 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ช่วงถนนบ้านสาวเอ้-บ้านโนนแคน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา
23 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7,14 บ้านโนนยาง,โนนสวาสดิ์ เลขที่ E03/2560
23 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7,14 บ้านโนนยาง,โนนสวาสดิ์ เลขที่ E03/2560
23 ธ.ค. 2560
ถึง
31 ธ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,17 บ้านโคกสะอาด,บ้านดงน้ำกิน เลขที่ E04/2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4370-6183  โทรสาร : 0-4370-6183  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th