Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.พ. 2562
ถึง
31 มี.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU ) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2562
ถึง
31 มี.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ตามแบบ สขร.1
22 ม.ค. 2562
ถึง
28 ก.พ. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ๒ (บ้านโนนแคน) (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2562
ถึง
28 ก.พ. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ๑ (บ้านขี้เหล็ก) (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2562
ถึง
21 ก.พ. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๖๙๕ มหาสารคาม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2562
ถึง
28 ก.พ. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนาม รวมทั้งพิธีเปิด-ปิดพร้อมเครื่องเสียงตลอดการจัดงานกีฬาฯ และทำความสะอาดสถานที่หลังพิธีปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2562
ถึง
28 ก.พ. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา(เสื้อและกางเกง) สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๐ ชุดๆละ ๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2562
ถึง
28 ก.พ. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2562
ถึง
28 ก.พ. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจรา จรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๐๐-๐๒ สายบ้านสาวเอ้ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ ๑๐,๙ ตำบลเวียงสะอาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัค
09 ม.ค. 2562
ถึง
28 ก.พ. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองจาน ตำบลเวียงสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th