Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 เมษายน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 พ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด งานประเพณีบุญบั้งไฟ

16 พ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมหน้าเสาธง

05 พ.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด พิธีมอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตะภัย

12 เม.ย. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด รดน้ำดำหัว

08 เม.ย. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรม 124 ปี พยัคฆ์รำลึก

15 มี.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสามัคคี

28 ก.พ. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

01 ก.พ. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชน

16 ม.ค. 2560
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร

30 พ.ย. 2559
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล (ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 16.30 น.)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4370-6183  โทรสาร : 0-4370-6183  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th