Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 เมษายน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

25 ม.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดองสมานฉันท์ สร้างสามัคคี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 20

24 ม.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด อบต.เวียงสะอาด ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลชุมชนตามแผนงานประจำสัปดาห์

15 ม.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมระเบียบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลเวียงสะอาด

13 ธ.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงสะอาด ครั้งที่ 1/2562

26 ก.ย. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กองทุนขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเวียงสะอาด มอบเงินค่าฌาปนกิจ

25 ก.ย. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

29 ส.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการและครบวงจร

09 ส.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

08 ส.ค. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บ้านสาวเอ้ ม.13

27 มิ.ย. 2561
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บ้านโนนสวรรค์ ม.2

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th