Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 , หมู่ 9 , หมู่ 16 , หมู่ 19

08 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเปิดเรียนใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงสะอาด 1 (บ้านขี้เหล็ก)

03 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเปิดเรียนใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงสะอาด 2 (บ้านโนนแคน)

03 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบน้ำดื่มให้แก่ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 12 บ้านหนองแคนลุมพุก ตามโครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค์ให้งดดื่มเหล้า

03 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

02 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร”

01 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง เปิดเรียนวันแรก

30 มิ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด งานไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.20 และ มอบโคมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ม.12 และ ม. 15

26 มิ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

25 มิ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด อบต.เวียงสะอาด ร่วมต้อนรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการระดับจังหวัด คัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th