Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 เมษายน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 มิ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด งานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

14 พ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด

08 พ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบสาธารณภัยของตำบลเวียงสะอาด

07 พ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี 2562

04 เม.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำปี 2562

02 เม.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด นายกสุนีรัตน์ ทุมมาลา นายก อบต.เวียงสะอาด มอบเงินแก่ญาติผู้เสียชีวิตที่เข้าร่วมกองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเวียงสะอาด

30 มี.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจัดทำหมันสัตว์ในพื้นที่ตำบลเวียงสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

27 มี.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด พนักงาน อบต.เวียงสะอาดออกรับซื้อขยะรีไซเคิล บ้านหนองจาน โนนแคน ดอนหมี เพื่อสมทบเข้ากองทุนฌาปนกิจขยะตำบลเวียงสะอาด

18 มี.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบเงินจากกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลเวียงสะอาด ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต

14 มี.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด พนักงาน อบต.เวียงสะอาด ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อรณรงค์ลดขยะประเภทรีไซเคิลในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th