Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (เข้าแถวเคารพธงชาติ)

09 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด งานไฟฟ้า ร่วมกับ งานป้องกันฯ ออกบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงสะอาด ออกตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นสูงใกล้สายไฟฟ้า และทำแนวสายไฟฟ้า ณ บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9

09 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

08 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กองทุนธนาคารขยะตำบลเวียงสะอาด ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 19 คุ้มหนองกกน้อย , 5 , 6 , 11 , 18 , 2 , 4

08 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด คัดเลือกประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเวียงสะอาด

08 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะอาด แก่ญาติผู้เสียชีวิต

07 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด อบต.เวียงสะอาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสำรวจความเสียหาย เหตุเพลิงไหม้

07 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กองทุนธนาคารขยะตำบลเวียงสะอาด ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 13 , 10 , 15 , 12 , 21

07 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กองช่าง (งานไฟฟ้า) ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 – 8 – 13

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th