Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด จัดอบรมโครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

13 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (เข้าแถวเคารพธงชาติ)

12 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะอาด แก่ญาติผู้เสียชีวิต นายสุทัศ พระวัดทะ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11

11 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบน้ำดื่มให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต นายสุทัศ พระวัดทะ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 11 บ้านขี้เหล็ก ตามโครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค์ให้งดดื่มเหล้า

10 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ออกตัดกิ่งไม้ที่ขึ้นสูงใกล้สายไฟฟ้า ตัดไม้ไหล่ทาง ณ บ้านโนนแคน

10 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

09 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 , หมู่ 9 , หมู่ 16 , หมู่ 19

08 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเปิดเรียนใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงสะอาด 1 (บ้านขี้เหล็ก)

03 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศเปิดเรียนใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงสะอาด 2 (บ้านโนนแคน)

03 ก.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบน้ำดื่มให้แก่ บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 12 บ้านหนองแคนลุมพุก ตามโครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค์ให้งดดื่มเหล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th