Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ก.พ. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบล และศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม

14 ก.พ. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

07 ก.พ. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างสามัคคี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

20 ธ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉัน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ครั้งที่ 17/2562 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562

01 ธ.ค. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการรณรงค์ต้านภัยเอดส์

28 พ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

26 พ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด นำเสนอผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

25 พ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

04 พ.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กองทุนธนาคารขยะ ตำบลเวียงสะอาด มอบเงินฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย จำนวนเงินรายละ 6,660 บาท

21 ก.ย. 2562
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : admin@wiangsa-at.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th