Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม
ประชุมตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
Responsive image
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด นำโดย
นางสุนีรัตน์  ทุมมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด จัดประชุมตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยมี รพ.สต.ดงยางน้อย รพ.สต.ดอนหมี ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ตำบลเวียงสะอาด เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนงานการออกพุ่นยุงตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด
 
         
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563