Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด นำโดย นางสุนีรัตน์  ทุมมาลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน อบต.เวียงสะอาด ร่วมกับ รพ.สต. ดงยางน้อย รพ.สต. ดอนหมี ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม. ตำบลเวียงสะอาด ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย หยอดทรายอะเบท ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ทั้งหมด 21 หมู่บ้าน
         
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563