Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม
งานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย และหยอดทรายอะเบท สำหรับสถานศึกษา
Responsive image
งานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด อบต.เวียงสะอาด ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ/ยุงลาย และหยอดทรายอะเบท สำหรับสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม ณ รร.บ้านหนองจานบุลาน รร.บ้านโคกสะอาด รร.บ้านขี้เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก รร.บ้านดอนหมี รร.บ้านนาค่าย รร.บ้านโนนแคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน และ รร.เวียงสะอาดพิทยาคม
         
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563