Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม
งานไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.20 และ มอบโคมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ม.12 และ ม. 15
Responsive image
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองช่าง (งานไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ออกบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงสะอาด ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ณ บ้านดอนหมีพัฒนา หมู่ที่ 20 เส้นทางเข้าโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม และมอบโคมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ณ บ้านหนองแคนลุมพุก หมู่ที่ 12 และ บ้านค่ายพัฒนา หมู่ที่ 15 และ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มแสงสว่าง และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาสะดวก 
         
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563