Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร”
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด นำโดย นางสุนีรัตน์  ทุมมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน อบต.เวียงสะอาด ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มแปรรูปและเกษตรผสมผสานบ้านโนนแคน หมู่ที่ 16 และประชาชนตำบลเวียงสะอาด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมใช้นวัตกรรมสร้างอาชีพให้กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรด้วยการวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร” ระหว่างวันที่ 1 - 2  กรกฎาคม  2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด
         
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563