Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม
ให้การต้อนรับ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นายกองโทเสนีย์ มะโน พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมเพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
Responsive image
วันที่  25  สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด นำโดย นางสุนีรัตน์ ทุมมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ อบต.เวียงสะอาด ต้อนรับ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (นายกองโทเสนีย์  มะโน) พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
         
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563